با ما در تماس باشید...

توسط فرم های زیر می توانید مستقیما با ما ارتباط برقرار کنید و از شماره تماس و آدرس ما مطلع باشید.

Hotel-Shomal

هتل المپیک شمال

هتل المپیک شمال
مازندران:
مازندران - آمل - کیلومتر سه جاده هراز - دانشگاه شمال

"تلفن: 01144094"

"تلفکس: 01144203655"

info@hotel-shomal.com

http://www.hotel-shomal.com

ارسال این پیام برای ما