رزرواسیون آنلاینقیمت(ریال)شرح اتاقردیف
رزرو اتاق۲.۰۰۰.۰۰۰اتاق یک نفره۱
رزرو اتاق۲.۸۰۰.۰۰۰اتاق دو تخته۲
رزرو اتاق۳.۸۰۰.۰۰۰اتاق سه تخته ساده۳
رزرو اتاق۴.۲۰۰.۰۰۰اتاق سه تخته VIP۴
رزرو اتاق۵.۵۰۰.۰۰۰رویال سوئیت دو نفره۵
رزرو اتاق۶٫۵۰۰٫۰۰۰رویال سوئیت چهار نفره۶
هر سرویس اضافه برای هر اتاق ۸۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد.