کنسرت بهنام بانی
کنسرت بهنام بانی با میزبانی هتل المپیک شمال
۱۳۹۶/۱۱/۰۱
مسابقات بین المللی شطرنج در هتل المپیک شمال
مسابقات بین المللی شطرنج جام فجر در هتل المپیک
۱۳۹۶/۱۱/۲۱
نشست تخصصی مسابقات بین المللی شطرنج در هتل المپیک شمال

نشست تخصصی مسابقات بین المللی شطرنج در هتل المپیک شمال

نشست تخصصی مسابقات بین المللی شطرنج در هتل المپیک شمال

نشست تخصصی مسابقات بین المللی شطرنج با حضور مدیرعامل محترم هتل المپیک شمال جناب آقای مهندس رضوی و رئیس اداره تربیت بدنی جناب آقای نصری و رئیس هیئت مدیره شطرنج جناب آقای ابراهیمی در هتل المپیک شمال