همایش میراث فرهنگی با موضوع ثبت جنگل های هیرکانی مازندران
همایش میراث فرهنگی با موضوع ثبت جنگل های هیرکانی مازندران
۱۳۹۶/۱۰/۱۱
کنسرت اشوان در هتل المپیک شمال
کنسرت اشوان در هتل المپیک شمال
۱۳۹۶/۱۰/۱۱
نشست سالانه تیم علائدین تراول با صاحبین هتل ها در استان مازندران

نشست سالانه تیم علائدین تراول با صاحبین هتل ها در استان مازندران

نشست سالانه تیم علاالدین تراول با صاحبین هتل ها در استان مازندران

این همایش در هتل پارسیان خزر - هایت چالوس در جمع کثیری از صاحبین و مدیران هتل های استان مازندران با هدف جذب بهتر گردشگر و ارتقای سطح هتل ها برگزار گردیده است.
در ادامه این همایش مدیر داخلی هتل المپیک شمال به معرفی این هتل نیز پرداخته است.