همایش HACCP دوره آموزشی ممیزی کشوری
۱۳۹۶/۰۷/۳۰
همایش میراث فرهنگی با موضوع ثبت جنگل های هیرکانی مازندران
همایش میراث فرهنگی با موضوع ثبت جنگل های هیرکانی مازندران
۱۳۹۶/۱۰/۱۱

همایش بین المللی انستیتو پاستور ایران

این گردهمایی در حضور اساتید و فراگیران کشورهای آلمان ، فرانسه ، ترکیه ، هند ، پاکستان و ایران با هدف پایش و کنترل هاری برگزار گردیده است.
در ادامه این همایش هتل المپیک شمال میزبان اقامت ، پذیرایی برک و شام و ناهار بوده است.