همایش بین المللی انستیتو پاستور ایران
۱۳۹۶/۰۸/۰۳
نشست سالانه تیم علائدین تراول با صاحبین هتل ها در استان مازندران
نشست سالانه تیم علاالدین تراول با صاحبین هتل ها در استان مازندران
۱۳۹۶/۱۰/۱۱
همایش میراث فرهنگی با موضوع ثبت جنگل های هیرکانی مازندران

همایش میراث فرهنگی با موضوع ثبت جنگل های هیرکانی مازندران

همایش میراث فرهنگی با موضوع ثبت جنگل های هیرکانی مازندران

با توجه به اینکه این جنگل مقدار کمی از آن در کشور آذربایجان و مقدار بسیار زیادی از این اراضی در حواشی دریای خزر در ایارن وجود دارد ثبت جهانی آن به تنهایی توسط کشور آذربایجان امکان پذیر نیست
از این رو برای ثبت جهانی این میراث با همکاری سازمان میراث فرهنگی دو کشور سعی در ثبت جهانی این جنگل سر سبز و زیبا به نام هیرکانی شده است.
در ادامه این همایش هتل المپیک شمال میزبان اقامت ، پذیرایی برک و شام و ناهار بوده است.