همایش شرکت شارپ و ضیافت افطاری و شام
۱۳۹۶/۰۷/۳۰
همایش بین المللی انستیتو پاستور ایران
۱۳۹۶/۰۸/۰۳
۵۱۲x512bb

همایش HACCP دوره آموزشی ممیزی کشوری

این دوره آموزشی با هدف بهره مندی از اطلاعات بروز شرکت در جمعی از مدیران ارشد این شرکت در سالن میتینگ و کنفرانس هتل المپیک شمال برگزار گردیده است.
در ادامه این همایش میهمانان با پذیرایی برک در سالن نامبرده پذیرایی شدند.