نشست سالانه تیم علائدین تراول با صاحبین هتل ها در استان مازندران
نشست سالانه تیم علاالدین تراول با صاحبین هتل ها در استان مازندران
۱۳۹۶/۱۰/۱۱
کنسرت بهنام بانی
کنسرت بهنام بانی با میزبانی هتل المپیک شمال
۱۳۹۶/۱۱/۰۱
کنسرت اشوان در هتل المپیک شمال

کنسرت اشوان در هتل المپیک شمال

کنسرت اشوان در هتل المپیک شمال

کنسرت اشوان خواننده مطرح ایرانی با میزبانی هتل المپیک شمال در سالن همایشات این هتل در یک سانس برگزار گردید.