۱۳۹۸/۱۱/۱۶
حضور تیم بسکتبال آرارات تهران در هتل المپیک شمال

حضور تیم بسکتبال آرارات تهران در هتل المپیک شمال

حضور تیم بسکتبال آرارات تهران در هتل المپیک شمال
۱۳۹۸/۱۱/۱۶
حضور تیم بسکتبال آرارات تهران در هتل المپیک شمال

حضور تیم بسکتبال آرارات تهران در هتل المپیک شمال
۱۳۹۸/۰۷/۰۶
میزبانی از هنرمند برجسته آقای سالار عقیلی

میزبانی مجدد از هنرمند برجسته آقای سالار عقیلی

میزبانیمیزبانی مجدد از هنرمند برجسته آقای سالار عقیلی از هنرمند برجسته آقای سالار عقیلی
۱۳۹۸/۰۷/۰۶
حضور افتخاری هنرمند محبوب مصطفی زمانی در هتل المپیک شمال

حضور افتخاری هنرمند محبوب مصطفی زمانی در هتل المپیک شمال

حضور هنرمند محبوب مصطفی زمانی در هتل المپیک شمال
۱۳۹۸/۰۷/۰۶
رضا بهرام در هتل المپیک شمال

میزبانی از خواننده خوش صدا و محبوب رضا بهرام در هتل المپیک شمال

افتخار میزبانی از خواننده خوش صدا و محبوب رضا بهرام در هتل المپیک شمال
۱۳۹۶/۰۶/۲۱
مدیر عامل محترم هتل المپیک شمال و مجموعه ورزشی شمال

سخن مدیر عامل مجموعه

به نام ایزد یکتا .در تمامی ادوار تاریخ بشریت ، سفر همواره نقش به سزایی را در شکل گیری و تکامل فرهنگ ها و آشنایی ملل […]