۱۳۹۸/۱۱/۱۶
حضور تیم بسکتبال آرارات تهران در هتل المپیک شمال

حضور تیم بسکتبال آرارات تهران در هتل المپیک شمال

حضور تیم بسکتبال آرارات تهران در هتل المپیک شمال
۱۳۹۸/۱۱/۱۶
حضور تیم بسکتبال آرارات تهران در هتل المپیک شمال

حضور تیم بسکتبال آرارات تهران در هتل المپیک شمال
۱۳۹۸/۱۰/۱۵
گردهمایی کارشناسان داروویی منطقه شمال

گردهمایی کارشناسان دارویی منطقه شمال

گردهمایی کارشناسان دارویی منطقه شمال (سازمان دامپزشکی کشور) در هتل المپیک شمال
۱۳۹۸/۰۷/۰۶
میزبانی از هنرمند برجسته آقای سالار عقیلی

میزبانی مجدد از هنرمند برجسته آقای سالار عقیلی

میزبانیمیزبانی مجدد از هنرمند برجسته آقای سالار عقیلی از هنرمند برجسته آقای سالار عقیلی
۱۳۹۸/۰۷/۰۶
حضور افتخاری هنرمند محبوب مصطفی زمانی در هتل المپیک شمال

حضور افتخاری هنرمند محبوب مصطفی زمانی در هتل المپیک شمال

حضور هنرمند محبوب مصطفی زمانی در هتل المپیک شمال
۱۳۹۸/۰۲/۰۷

رضا صادقی ۲۱ اسفند ۹۷

۱۳۹۸/۰۲/۰۷

هتل المپیک شمال میزبان امیدحاجیلی خواننده محبوب

۱۳۹۸/۰۲/۰۷

حضور خواننده های محبوب مسیح و آرش

۱۳۹۸/۰۲/۰۷

حضور خواننده محبوب حمید هیراد