۱۳۹۶/۰۷/۰۱
سالن همایشات هتل المپیک شمال

سالن کنفرانس و همایشات