۱۳۹۶/۰۶/۲۱
مدیر عامل محترم هتل المپیک شمال و مجموعه ورزشی شمال

سخن مدیر عامل مجموعه

به نام ایزد یکتا .در تمامی ادوار تاریخ بشریت ، سفر همواره نقش به سزایی را در شکل گیری و تکامل فرهنگ ها و آشنایی ملل […]